img img
img
přihlášení
registrace
podmínky
košík
položek 0 ks
suma   0
img
img img
 
  úvod e-shop Race! informace kontakt
img
 
 
Obchodní podmínky provozu a užívání e-shopu společnosti:

IT4 s.r.o.
nám. 14. října 1307/2
Praha 5, PSČ 150 00 
  1. Souhlas s obchodními podmínkami  
 
Společnost IT4 zpracuje pouze takovou zakázku, která je v souladu s platnými obchodními podmínkami. Zákazník s nimi vyjadřuje souhlas v plném rozsahu registrací, přihlášením i vytvořením zakázky.

 
  2. Zpracování zakázky  
 
Zakázka je zhotovena na základě zadaných údajů v internetové objednávce. Zakázka nebude zpracována pokud bude obsahovat závadný obsah nebo bude zjevné, že dochází k porušování autorských práv. V případě neúplné, nejasné či podezřelé objednávce může být zákazník telefonicky kontaktován za účelem doplnění, upřesnění či ověření pravosti objednávky. Zákazník při registraci do internetového obchodu zadává povinný údaj telefonní číslo mimo jiné i z tohoto důvodu. Pokud se číslo ukáže jako nepravdivé, neexistující či nedostupné, nebude zakázka doplněna či objasněna, nemusí být taková zakázka zhotovena. Cena zakázky se řídí dle aktuální ceny v okamžiku vygenerování zakázky. Uvedená cena již obsahuje případné akční slevy a nelze tedy na ni uplatňovat nárok na další slevu.

 
  3. Uzavření kupní smlouvy  
 
Odesláním objednávky z internetového obchodu na našich stránkách www.it4.cz přistupuje objednatel na tyto obchodní podmínky. Zároveň je objednávka považována ve smyslu § 43c odst. 1 občanského zákoníku za přijetí našeho návrhu na uzavření kupní smlouvy na objednané zboží (polepy, samolepky, tuning sety...), a to v takovém znění, jaké objednatel přijme e-mailovým potvrzením internetové objednávky. Objednatel bere na vědomí, že tato kupní smlouva je dle § 43c odst. 2 občanského zákoníku uzavřena okamžikem odeslání objednávky z internetového obchodu. Objednatel bere na vědomí, že uzavřením kupní smlouvy mu vzniká mimo jiné povinnost zaplatit společnosti IT4 kupní cenu za zhotovené produkty, a to ve výši dle jím přijatého návrhu smlouvy webové nabídky, platné v době uzavření kupní smlouvy.

 
  4. Doba zpracování, dodací lhůta  
 
Doby zpracování všech nabízených produktů jsou uvedeny v internetovém obchodě pod názvem „dostupnost“ na adrese www.it4.cz. Jedná se o dobu obvyklou, která může být v některých případech větší v závislosti na kvalitě dodaných materiálů či náročnosti zakázky. Opožděné dodání zásilky neopravňuje zákazníka k odmítnutí jejího převzetí ani k požadování náhrady či slevy za nedodržení lhůty na zpracování.

 
  5. Kvalita a reklamace  
 
V případě prokazatelných nedostatků má zákazník právo na uplatnění reklamace dle § 648 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Uplatnit práva na reklamaci není možné u záležitostí vkusu a osobního cítění, jako je např. barevný odstín či rozdílný dojem z reálného provedení oproti návrhu. Zákazník souhlasí s tím, že společnost IT4 při realizaci zakázky zajistí barevné odstíny tak, aby byl výsledek co do efektu nejkvalitnější. Také nelze uplatnit práva reklamace u vad, které vycházejí ze špatné kvality dodaných materiálů. U výroby polepů je zákazník smířen se skutečností, že nelze duplikovat motiv zobrazený na vzorovém modelu na jím zvolený model se sto procentní přesností, zejména s ohledem na to, že se modely mohou zásadně lišit ve tvaru a velikosti plochy potřebné pro vložení motivu. Reklamace musí být nahlášena písemně v zákonné záruční lhůtě a to během šesti měsíců od data převzetí zásilky. Reklamace musí obsahovat nepoužité, kompletní a nepoškozené reklamované zboží, daňový doklad a potvrzení internetové objednávky. Reklamace posílané na dobírku nebudou přijaty.

 
  7. Ochrana dat  
 
Zákazník souhlasí s použitím svých osobních údajů pro potřeby společnosti IT4. Zákazník souhlasí s tím, že mu mohou být na jeho registrovanou e-mailovou adresu posílána obchodní sdělení, jako jsou například nabídky a akce. Zasílání těchto sdělení může kdykoliv odmítnout.

 
  8. Autorská práva  
 
Zákazník, který zadává společnosti IT4 zakázku na zpracování, prohlašuje, že je majitelem autorských práv veškerého materiálu, který ke zpracování předává. Materiál, který je k dispozici v galerii, je ve většině případů majetkem příslušných firem a organizací a proto je k jejich použití nutný souhlas oprávněného subjektu. Použití takového materiálu v konfigurátorech našeho e-shopu je pouze ilustrativní a zákazník tím od společnosti IT4 nezískává žádná práva na užití tohoto materiálu. Vyjímku tvoří materiál vytvořený společností IT4, nebo materiál na nějž vlastní společnost IT4 souhlas k užití, který lze použít ke zpracování zakázky firmou IT4 bez nutnosti dalšího souhlasu. Materiál spadající do této vyjímky je zřetelně v galerii označen. Zákazník nese zodpovědnost, veškeré následky i případné škody při porušení autorských práv.

 
  9. Další ujednání  
 
Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé smlouvy o zhotovení věci na zakázku, pokud nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem k písemné dohodě o změně, případně vyloučení těchto obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky jsou volně přístupné v sídle společnosti a dále na internetové adrese www.it4.cz.

 
 
Platnost obchodních podmínek od 1.11.2010

 
 
 
  Projekt MARATUS design (polepy na motokros a enduro motorku) na doméně www.maratus.com od společnosti IT4 s.r.o.